Opery:

  • (1) 2018: Margita a Besná, hudba Ľuboš Bernáth, predpokladaná premiéra 2019

 

Oratóriá:

  • (1) 2016: text oratória: Svätý Martin. Autor hudby Ľuboš Bernáth. Premiéra: Bratislava, Katedrála Svätého Martina; 5. 11. 2016, dirigent: Adrián Kokoš, Komorný orchester ZOE, zbormajster Ladislav Holásek, Spevácky zbor mesta Bratislavy, sólisti: Jozef Šimonovič, Jana Pastorková, Alena Kropáčková, Boris Prýgl.

Kantáty:

  • (1) 2017: text kantáty Pole pastierov. Malá vianočná kantáta pre sólo soprán, mužský a detský zbor a orchester. Predpokladaná premiéra 20. 12. 2017, Slovenská filharmónia

Piesne a piesňové cykly:

  • (6) 2018: text k piesňovému cyklu Byla láska. Premiéra: Brno (Česká republika), Tržnice Brno, 20.6.2018, soprán: Jana Vondru, súbor?
  • (5) 2018. text k piesňovému cyklu Prebúdzanky. Premiéra: Bratislava. Mirbachov palác 17. 6. 2018, soprán: Rea Slawiski, klavírna spolupráca Róbert Pechanec
  • (4) 2017: text k piesňovému cyklu Dievča a les. Autor hudby Ľuboš Bernáth. Premiéra: Bratislava. Premiéra: Bratislava, Koncertná sieň Dvorana, 1ž. 3. 2017, mezzosoprán: Alena Kropáčková + ďalšie uvedenia: 27. 4. 2017, Laura Uhorskaiová, Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Konzervatórium Bratislava
  • (3) 2016: text k piesňovému cyklu Vyznania. Autor hudby Ľuboš Bernáth.
  • (2) 2016: text arietty Ostrov zázračného života. Autor hudby Ľuboš Bernáth. Premiéra: Bratislava, Koncertná sieň Dvorana, 5. 4. 2016, barytón: Roman Krško + ďalšie uvedenia: 10. 11. 2015 Topoľčianky
  • (1) 2013: text arietty Seba som stretla. Autor hudby Ľuboš Bernáth. Premiéra: Bratislava, Koncertná sieň Dvorana, 2014, soprán: Blanka Jílková + ďalšie uvedenia: 17.3.2015 Budapešť, 6. 11. 2015 Galanta, 10. 11. 2105 Topolčianky

 

Balety:

  • (1) 2017: Berona, hudba Ľuboš Bernáth, predpokladaná premiéra 2019