image_pdfimage_print
Recenzenstvo monografií

  • (4) 2016: PAUER, Jozef: Dilivuálne lamentácie. Bratislava : Theatrica, 2016 ISBN 978-80-971729-2-3
  • (3) 2012: PAUER, Jozef: Veľký vek ničenia. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2012, 217s., ISBN 978-80-970494-3-0
  • (2) 2010: PASTORKOVÁ, Jana: K princípom interpretácie vokálnej hudby vo Francúzsku v 17. a 18. storočí. Bratislava : HTF VŠMU, 2010. Monografia, 96s., ISBN 978-80-89439-08-9
  • (1) 2004: BLAHYNKA, Miloslav: Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v Slovenskom národnom divadle. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2004, 56s., ISBN 80-968448-2-2