image_pdfimage_print
Články v časopisoch a iné publikované texty v zahraničí:

 • (6) 2016: 2015: Johan Joseph Fux: Costanza e Fortezza. Bulletin k predstaveniu. Szczawnica 2016 (Poľsko)
 • (5) 2015: Johan Joseph Fux: Costanza e Fortezza. Bulletin k predstaveniu. Praha 2015 (Česká republika)
 • (4) 2015: Johan Joseph Fux: Costanza e Fortezza. Bulletin k predstaveniu. Světce u Tachova 2015 (Česká republika)
 • (3) 2015: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Bulletin k predstaveniu. Ostrava 2015 (Česká republika)
 • (2) 2013: Bohuslav Martinů: Hlas lesa, Veselohra na mostě. Text k CD nahrávky opier. Ostrava : Fakulta umění OSU (Česká republika)
 • (1) 2010: Bohuslav Martinů: Hlas lesa, Veselohra na mostě. Bulletin k predstaveniu. Ostrava 2010 (Česká republika)

Články v časopisoch a iné publikované texty na Slovensku:

 • (31): 2020: V TLAČI = Sub tuum praesidium (Pod Tvoju ochranu). Barokové votívne stĺpy v Bratislave.
 • (30): 2019: Grafické diela 17. a 18. storočia zo zbierok SNG a GMB ako predmet teatrologického bádania (abstrakt príspevku). In: zborník z konferencie: “Divadlo v umení/Umenie v divadle. In: Kultúrne dedičstvo 2019, ISBN 978-80-972880-4-4, Banská Štiavnica : Združenie historických miest a obcí SR, 2019, s. 11-12.
 • (29): 2018: J. A. Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra, bulletin k predstaveniu
 • (28) 2014: Gajdy (Národné hudobné nástroje, profil na FDC Slovenskej Pošty
 • (27) 2011: Dokumenty k činnosti Ľudmily Zamoyskej vo fonde Štátneho archívu v Bratislave (v tlači)
 • (26) 2011: Ján Cikker, profil na FDC Slovenskej Pošty
 • (25) 2010: Bohuslav Martinů: Mariken z Nimègue, Sestra Paskalina, Veselohra na mostě, bulletin k opernému predstaveniu VŠMU
 • (24) 2009: Bohuslav Martinů: Mariken z Nimègue, Veselohra na mostě, bulletin k opernému predstaveniu VŠMU
 • (23) 2009: Henrieta (sprievodca pre deti po múzeu v Dolnej Krupej). In: U nás doma : Rodinný sprievodca po hradoch a zámkoch SNM. Bratislava : SNM, 2009, s. 1-4.
 • (22) 2009: L´histoire qui résonne 4. In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 1-13/2009, s.
 • (21) 2008: K vizuálnym dôsledkom Bonaventúrovho spisu Lignum vitae. Príspevok v zborníku z konferencie Synkretizmus slova a obrazu. Trnava 2008, v tlači
 • (20) 2008: L´histoire qui résonne 3. In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 11-12/2008
 • (19) 2008: Georges Bizet : 170. výročie narodenia skladateľa. In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 09-10/2008, s. 9.
 • (18) 12008: Tradícia francúzskej grand opéry : 180. výročie premiéry Auberovej opery Nemá z Portici. In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 09-10/2008, s. 1.
 • (17) 2008: L´histoire qui résonne : Ozveny dejín v hudbe (Honegger, Gounod). In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 05-08/2008, s. 4-5.
 • (16) 2008: Eugen Suchoň, profil na FDC Slovenskej Pošty, 2008
 • (15) 2002: Mozart: Così fan tutte, bulletin k opernému predstaveniu VŠMU
 • (14) 2001: Giuseppe Verdi a jeho Luisa Miller, bulletin Opery SND k premiére opery Luisa Miller, 2001, s. 6-11.
 • (13) 2001: Musorgskij: Piesne a tance smrti (text k CD), Opus 2001
 • (12) 2001: J. L. Bella: Sláčikové kvartetá (text k CD), Opus 2001
 • (11) 2001: Heslá pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava : Veda, 2001
 • (10) 2000: Čajkovskij: Klavírny koncert b mol (text k CD), Opus 2000
 • (9) 2000: Musorgskij: Obrázky z výstavy (text k CD), Opus 2000
 • (8) 2000: Bach: Organové dielo (text k CD), Opus 2000
 • (7) 1999: Omša sv. Gregora na oltáriku Ukrižovania zo Spišskej Soboty. In: Umenie Slovenska – jeho historické funkcie. Bratislava 1999, s. 33-44.
 • (6) 1999: Vojak vo výtvarnom umení. Katalóg výstavy konanej v auguste 1998 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici
 • (5) 1998: Činnosť Oddielu armádnych výtvarníkov v rokoch 1943-44. In: Armádny magazín,1998
 • (4) 1998: Vincent Hložník (nekrológ). In: A-magazín 2/1998, s. 64.
 • (3) 1996: Pád cti Tita Gromica. Scéna druhá. In: Vivat Arts 1/1997, 4 nečíslované strany ako príloha časopisu.
 • (2) 1996: Pád cti Tita Gromica. Scéna prvá. In: Vivat Arts 2/1996, s. 23-25.
 • (1) 1996: Madona z Marianky. In: Vivat Arts 2/1996, s. 4-6.