image_pdfimage_print

79462550_2669176916482558_533084301328121856_o

Habilitačné konanie:

 • 2019: Hudobné umenie – operná réžia (doc.), Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brne, Česká republika (s účinnosťou do 1. 12. 2019; habilitačná prednáška 18. 10. 2019)

Annuntio vobis gaudium magnum/ Prinášam vám zvesť o veľkej radosti: Vážení študenti, kolegovia, priatelia, dovoľte mi oznámiť vám, že som dnes, na sviatok svätého evanjelistu Lukáša AD 2019, na pôde Hudobnej fakulty Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne úspešne obhájil habilitačnú prácu a predniesol habilitačnú prednášku na tému “Premeny archetypov operného herectva a režijnej práce pri barokovej (historicky poučenej) a modernej opernej réžii : Analýza javiskovej interpretačnej praxe na príklade inscenácie opery J. J. Fuxa Costanza e Fortezza.” a bol mi priznaný titul docent v odbore hudobné umenie.

Úprimne ďakujem všetkým za podporu.

La fortuna ed il contento me superbo non farà. Sia felice in me l´amor. / Šťastie a spokojnosť ma neučinia pyšným. Nech je šťastná vo mne láska. Pietro Pariati: ária Porsennu z opery Costanza et Fortezza (1723)

Dizertačné skúšky:

 • 2011: Dejiny a teória výtvarného umenia, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
 • 2005: Teória hudby (ArtD.), Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení

Rigorózna skúška:

 • 2007: Dejiny umenia a kultúry (PhDr.), Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

Sury-Promocia

Ostatné štátne skúšky:

 • 2006: Dejiny opery (Mgr. art.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 2006: Réžia opery (Mgr. art.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 2006: Rozbor a dramaturgia opery (Mgr. art.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 2004: Dejiny hudby (Bc.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 2004: Teória hudby (Bc.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 1997: Dejiny kultúry (Mgr.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
 • 1997: Dejiny staršieho európskeho a slovenského umenia (Mgr.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
 • 1997: Dejiny novšieho a súčasného umenia (Mgr.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
 • 1995: Staršie dejiny umenia do konca 18. storočia (Bc.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
 • 1995: Umenie 19. a 20. storočia (Bc.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity

 

Skúšky zo špeciálnych profilových predmetov:

 • 2009: Kapitoly z vizuálnych kultúrnych štúdií (prof. Marián Zervan)
 • 2009: Kritické pojmy z dejín umenia (prof. Marián Zervan)
 • 2009: Aktuálne problémy súčasného umenia (prof. Marián Zervan)
 • 2009: Metodológia de metodika dejín umenia (prof. Marián Zervan)
 • 2008: Metodológia vedy (prof. Ján Dubnička)
 • 2006: Operná dramaturgia (doc. Miroslav Blahynka)
 • 2005: Dejiny francúzskej drámy (prof. Soňa Šimková)
 • 2005: Dejiny opery 17. a 18. storočia (doc. Miloslav Blahynka)
 • 1997: Stredoveké nástenné maliarstvo (prof. Milan Togner)
 • 1997: Ikonografia v dejinách umenia (
 • 1996: Náboženská symbolika (dr. Peter Dúbrava)
 • 1996: Dejiny náboženstiev (prof. Ján Komorovský)
 • 1996: Seminár umeleckej kritiky (dr. Zuzana Bartošová)
 • 1996: Kultúrna antropológia (doc. Michal Slivka)
 • 1996: Semiotika kultúry (Jozef Cseres)
 • 1995: Management a organizácia kultúry (dr. Zuzana Bartošová)
 • 1995: Religionistika (prof. Ján Komorovský)
 • 1995: Patristika (prof. Františka Červeňanská)
 • 1995: Monastická kultúra (doc. Michal Slivka)
 • 1995: Ikonografia stredovekého umenia (dr. Ivan Gerát)
 • 1994:Metodika a prax pamiatkovej starostlivosti (doc. Magdaléna Kvasnicová)
 • 1994: Dejiny kultúry (prof. Milan Hamada)
 • 1994: Sociológia kultúry (dr. Adela Kvasničková)
 • 1994: Ikonografia (doc. Michal Slivka)
 • 1994: Byzantské umenie (prof. Alexander Avenarius)
 • 1993: Filozofia (Egon Gál)
 • 1993: Pomocné vedy historické (prof. Jozef Šimončič)
 • 1993: Úvod do estetiky a teórie umenia (prof. Peter Michalovič)

 

Prehľad štúdia: