image_pdfimage_print

 

  1. Dejiny umenia – prváci na DF = otázky č. 1 až …. podľa príslušného sylabu na stránke
  2. Dejiny umenia – druháci na DF = otázky č. …. až …. podľa príslušného sylabu na stránke
  3. Dejiny umenia – tretiaci na DF = otázky č. 70 až… podľa príslušného sylabu na stránke
  4. Dejiny umenia – na HTF = otázky č. 1 až 17 podľa príslušného sylabu na stránke
  5. Dejiny a literatúra spevu – štvrtáci na HTF = téma č. 3 (Omša) a téma č. 6 (Ľudský hlas)
  6. Dejiny opery – štvrtáci na HTF = otázky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 57, 58 podľa sylabu na stránke
  7. Dejiny a literatúra spevu – piataci na HTF = téma č. 3 (Omša) a téma č. 2 (Kantáta)
  8. Dejiny opery – piataci na HTF = otázky č. 29 až 51 podľa sylabu na stránke
  9. Dramaturgia – druháci na HTF = všetky témy podľa sylabu na stránke
  10. Dramaturgia – štvrtáci na HTF = podľa individuálneho zadania

 

 

Timetolearn-sedepozadi