image_pdfimage_print

 

  1. Dejiny umenia – prváci na DF = otázky č. 1 až 18  podľa príslušného sylabu na stránke  + určené obrázky na analýzu
  2. Dejiny umenia – druháci na DF = otázky č. 34 až 39 podľa príslušného sylabu na stránke + podať mi verbálnu správu o troch koncepciách chápania renesancie podľa troch určených kníh (Jacob Burckhardt, Peter Burke, Paul Johnson)
  3. Dejiny umenia – tretiaci na DF = otázky č. 79 až 85 podľa príslušného sylabu na stránke
  4. Dejiny umenia – na HTF = otázky č. 1 až 18 podľa príslušného sylabu na stránke (preškrtnuté otázky na skúške nebudú) + určené obrázky na analýzu
  5. Dejiny a literatúra spevu – štvrtáci na HTF = téma “Omša”
  6. Dejiny opery – štvrtáci na HTF = otázky č. 1 až 13 podľa sylabu na stránke
  7. Dejiny a literatúra spevu – piataci na HTF = téma “Oratórium”
  8. Dejiny opery – piataci na HTF = otázky č. 27 až 34 podľa príslušného sylabu na stránke
  9. Dramaturgia – druháci na HTF = všetky témy podľa sylabu na stránke
  10. Dramaturgia – štvrtáci na HTF = podľa individuálneho zadania

 

 

Timetolearn-sedepozadi