image_pdfimage_print

 

  1. Dejiny umenia – prváci na DF = otázky č. 1 až …… podľa príslušného sylabu na stránke
  2. Dejiny umenia – druháci na DF = otázky č. 34 až …… podľa príslušného sylabu na stránke
  3. Dejiny umenia – tretiaci na DF = otázky č. 75 až… podľa príslušného sylabu na stránke
  4. Dejiny umenia – na HTF = otázky č. 1 až …… podľa príslušného sylabu na stránke
  5. Dejiny a literatúra spevu – štvrtáci na HTF = téma č. 3 (Omša) a téma č. 6 (Ľudský hlas)
  6. Dejiny opery – štvrtáci na HTF = otázky č. ….podľa sylabu na stránke
  7. Dejiny a literatúra spevu – piataci na HTF = téma č. 3 (Omša) a téma č. 2 (Kantáta)
  8. Dejiny opery – piataci na HTF = otázky č. 27 až ….. podľa sylabu na stránke
  9. Dramaturgia – druháci na HTF = všetky témy podľa sylabu na stránke
  10. Dramaturgia – štvrtáci na HTF = podľa individuálneho zadania

 

 

Timetolearn-sedepozadi