image_pdfimage_print
Tvorivé štipendiá na vznik umeleckých textov (individuálne projekty)
Štipendiá Fondu na podporu umenia:
  • 2019/2020: Ambona, libreto kantáty
  • 2018/2029: Berona, libreto baletu
Tvorivé štipendiá na vznik odborných textov (individuálne projekty):
  • 2014/2015, téma: Panstvo Dolná Krupá (obrazový materiál z rokov 1772 až 1914), oponent: Mgr. Martin VANČO, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako odborná monografia Panstvo Dolná Krupá)
  • 2011/2012, téma: Námety klasickej mytológie a ich miesto v kresťanskej ikonografii , oponent: Mgr. Martin VANČO, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • 2009/2010, téma: Koncepcie dogmatických zobrazení Krista v stredovekom umení, oponent: Mgr. Martin VANČO, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • 2007/2008, téma práca: Naratívny rozmer umenia: problém vzťahu textu a obrazu oponent: Mgr. Martin VANČO, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • 2004/2005, téma práce: Lignum vitae sv. Bonaventúru. Poznámky ku vzťahu mystického spisu a obrazových typov v stredovekom výtvarnom umení na Slovenku, oponent: Mgr. Viera ANOŠKINOVÁ, Galéria Artotéka Bratislava
  • 2001/2002, téma práce: Námety stredovekého umenia súvisiace s františkánskou spiritualitou, oponent: Mgr. Viera ANOŠKINOVÁ, Galéria Artotéka Bratislava  (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • 1999/2000, téma práce: Odraz apokalyptických vízií a očakávania druhého príchodu Krista v stredovekom nástennom maliarstve Slovenska, oponent: PhDr. Ingrid CIULISOVÁ, CSc., Ústav dejín umenia SAV Bratislava