image_pdfimage_print

Doc. PhDr. Tomáš Sury, ArtD. je absolventom Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (dejiny umenia) a Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (operná réžia, teória hudby).

Profesijne sa zaujíma predovšetkým o problematiku opery 18. storočia. K najvýznamnejším režijným projektom patria predstavenia opier: Jonann Joseph Fux: Constanza et Forteza – obnovená svetová premiéra (dirigent Marek Štrncl, súbor Musica Florea, choreografia Helena Kazárová, 31. 7. a 1. 8. 2015 (Světce u Tachova 2015; repríza 24. 8. 2016 na medzinárodnom festival Barokowe Ekspoloracie v Szczawnici, Poľsko), Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra (hudobná naštudovanie PEter Zajíček, súbor Musica aeterna, 22, 23, 24. 6. 2018, Bratislava), Joseph Haydn: La canterina (Bratislava 2015), Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (Bratislava 2014), W. A. Mozart: La sposo deluso (slovenská premiéra, Bratislava 2013), Joseph Haydn: La canterina (Bratislava 2012), Christoph Willibald Gluck: Orfee ed Euridice (Bratislava 2003, 2016).

S tzv. starou hudbou sa stretol aj ako asistent réžie vo viacerých projektoch, napríklad: W. A. Mozart: Cosi fan tutte (2013, Astra Theatru, Victoria, Gozo, Malta, réžia Maria Luisa Bigai, dirigent Mechelangelo Galeati), W. A. Mozart: Don Giovanni (2011, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, réžia Pavol Smolík, dirigent Marián Lejava), W. A. Mozart: Cosi fan tutte (2002, Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava, réžia Andrea Hlinková, dirigent Ondrej Lenárd, Miroslav Oswald). A. Draghi: Il marito ama piu (medzinárodný festival Dni starej hudby 2002, Bratislavský hrad, réžia Roman Bajzík, súbor Solamente naturali, hudobné naštudovanie Stephen Stubbs).

Niekoľkokrát participoval na projektoch autentického oživenia málo uvádzaných melodrám z 18. storočia: Anton Zimermann: Andromeda a Perzeus (réžia, preklad textu, naštudovanie textu), hudobné naštudovanie Marián Lejava, Festivalový orchester Apollo, medzinárodný festival Dni starej hudby, koncertná sieň Dvorana VŠMU Bratislava 2009, Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe   (asistent réžie), hudobné naštudovanie Peter Zajíček, réžia Pavol Smolík, Dvorana VŠMU Bratislava 2007, Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe +Medea (asistent réžie), hudobné naštudovanie Anton Popovič, orchester Musica Aeterna, medzinárodný festival Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2002.

Tomáš Surý sa venuje aj inscenovaniu opier mladších slohových období. S dirigentom Ondrejom Lenárdom a sopranistkou Adrianou Kučerovou režijne spolupracoval na inscenáciách opier Gaetana Donizettiho L´elisir d´amore (Malá sála Reduty Bratislava, 2005) a CH. W. Glucka Orfeo ed Euridice (Malá sála Reduty Bratislava, 2003).

Z opier 20. storočia patrí k jeho profilovým autorom predovšetkým Bohuslav Martinu (Slzy noža Bratislava, 2015, Hlas lesa Ostrava 2010, Veselohra na moste Ostrava 2010)  a   Gian-Carlo Menotti (Amelia al ballo Bratislava 2013, The Telephone Bratislava 2003, hudobné naštudovanie americká vokálna pedagogička Sarah Meredith, Lucy, Adsriana Kučerová). Niektoré z uvedených opier boli opäť slovenskými premiérami.

Tomáš Surý veľa ráz spolupracoval na príprave scény a kostýmov k hudobným divadelným predstaveniam. Pre dva koncerty Ivy Bitovej v roku 2003 pripravil light design (koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava, Kostol sv. Jakuba v Trnave).

Je autorom scenárov a réžie k niekoľkým večerom autorských komediálnych operných koláží, napr. The Street (Divadlo Lab Bratislava 2018), Disperate (Zúfalé) alebo Nesúvisiace etudy na ženské zúfalstvo (Divadlo Lab Bratislava 2017), Stroskotanie na ostrove lásky alebo Putovanie na Kythéru (Divadlo Lab Bratislava 2016), Očarenie z premy alebo Zrod komédie z ducha hudby (Divadlo LAB Bratislava 2015), Vlasy alebo Mladá láska, to je raj (Divadlo LAB Bratislava 2014). Štrikujúca Venuša alebo Sentimentálne scény s koncentrátom emócií (Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Bratislava 2012), Fluskáčik alebo Posledné Vianoce pred najbližším koncom sveta (Divadlo LAB Bratislava 2011), Predaná Rusalka – surreálna rozprávka v prostredí prostonárodného svojpomocného cirkusu (Divadlo LAB Bratislava 2010, Divadlo Cooltur Ostrava 2012), Figaro frammentato (Malá scéna VŠMU Bratislava 2010), Všetko je ako má byť – povinná radosť v šiestich skutočných tableau (Štúdio 12 Bratislava, 2001), Čakáreň (Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava, 2002).

S inscenáciami sa zúčastnil medzinárodných festivalov, napríklad Festival Barokowe Eksploracje, Dworek Goscinny, Szczawnica 2016, Poľsko; Operowe Forum Mladych, Bydgoszcz 2011 (Poľsko); Dni Muzyky Wokalnej Katowice 2011, (Martinu: Hlas lesa + Veselá hra na moste) Ostravská muzejní noc 2011 (Martinu: Veselohra na moste), Noc kostolov Trnava 2011 O Franciske Christi forme), Dilongova Trstená 2010 (In honorem S. Francisci), Za Gagarinom Bratislava 2001  (Odchádzam zo Zeme, idem do neba).

Je autorom niekoľkých divadelných hier, ktoré režíroval: Odchádzam zo zeme, idem do neba (Bratislava, 2001), Margita a Besná (Trnava, 1995).

Literárne debutoval novelou Nevyhnutnosť plaču muža: Úmerne malé básne v próze (Bratislava, Theatrica 2014).

Je autorom dvoch vedeckých knižných monografií: Compassio – vplyv myšlienok františkánskeho hnutia na zmeny v stredovekej ikonografii (Bratislava Theatrica 2018) a Panstvo Dolná Krupá – obrazové a archívne dokumenty z 18. až 20. storočia (Bratislava Theatrica 2017).

Ako teoretik sa profilovo venuje dejinám a estetike hudobno-dramatických žánrov, predovšetkým opere 17. až 19.storočia, dejinám umenia, najmä talianskemu umeniu 13. až 18.storočia, ďalej stredovekej ikonografii, františkánskemu umeniu, klasickej a kresťanskej symbolike.

Pedagogicky pôsobí v Bratislave na Vysokej škole múzických umení (Operné štúdio, Dejiny opery, Dejiny a literatúra spevu, Seminár opernej dramaturgie, Dejiny umenia, Analýza dramatického textu), Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského (Svet opery, Dejiny umenia) a od roku 2012 vedie špecializované kurzy občianskeho združenia Theatrica (www.theatrica.sk ), ktoré sú spojené s častými exkurziami do zahraničia, ktoré lektoruje (najčastejšie Taliansko, z ďalších napríklad Španielsko, Česko, Francúzsko, Holandsko atď.). Bližšie info nájdete na webovej stránke www.sury.sk

Pre rok 2019 pripravuje:

  • svetovú premiéru opery Margita a Besná k 70. výročiu vzniku VŠMU, premiéra bude 8. a 9. mája v DOPH v Bratislave
  • cesta do Talianska s témou: manierizmus, manieristické záhrady, fontány a súkromné vily a vidiecke rezidencie 16. storočia, máj 2019
  • monografiu, ktorá sa bude venovať téme Posledného súdu v stredovekej nástennej maľbe na Slovenku, pravdepodobne zima 2019
  • monografiu k téme dramaturgie opery, plánovaný termín lete 2020

(aktualizované 18. 4 .2019)