image_pdfimage_print
Pedagogické pôsobenie (od roku 2005 dodnes):
2018/2019 (14. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio - Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu - Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia - Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery - Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – Opera a javiskové hudobné formy - Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia - Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia - Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Úvod do dejín výtvarného umenia - Katedra réžie a dramaturgie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 - Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 - Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
  Predmety pre doktorandov v 2018/2019 (8. rok pedagogickej praxe):
 • Vývoj veristického vokálneho štýlu 3+4 (Mgr. art. Adriana Kohútková) - Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2017/2018 (13. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio - Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu - Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia - Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery - Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – opera a javiskové hudobné formy - Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia - Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia - Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Úvod do dejín výtvarného umenia - Katedra réžie a dramaturgie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 - Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 - Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
  Predmety pre doktorandov v 2017/2018 (7. rok pedagogickej praxe):
 • Vývoj sólovej piesne v štýle belkanta v 17. až 19. storočí 1+2 (Mgr. art. Stanislava Maggioni) - Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Vývoj veristického vokálneho štýlu 1+2 (Mgr. art. Adriana Kohútková) - Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2016/2017 (12. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – opera a javiskové hudobné formy – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Teória a dramaturgia hudobného divadla (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Úvod do dejín výtvarného umenia – Katedra réžie a dramaturgie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
2015/2016 (11. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – opera a javiskové hudobné formy – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Úvod do dejín výtvarného umenia – Katedra réžie a dramaturgie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
   Predmety pre doktorandov v 2015/2016 (6. rok pedagogickej praxe):
 • Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí (Mgr. art. Blanka Jílková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2014/2015 (10. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – opera a javiskové hudobné formy – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
   Predmety pre doktorandov v 2014/2015 (5. rok pedagogickej praxe):
 • Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí (Mgr. art. Blanka Jílková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2013/2014 (9. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – autorská tvorba (Dramatické javiskové hudobné formy) – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
   Predmety pre doktorandov v 2013/2014 (4. rok pedagogickej praxe):
 • Dejiny umenia (Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery (Mgr. art. Magdaléna Čaprdová) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Operné štúdio (Mgr. art. Magdaléna Čaprdová) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

 

2012/2013 (8. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – autorská tvorba (Dramatické javiskové hudobné formy) – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery – Katedra teórie a dejín umenia (Vysoká škola výtvarných umení)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
   Predmety pre doktorandov v 2012/2013 (3. rok pedagogickej praxe):
 • Dejiny umenia (Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Operné štúdio (Mgr. art. Magdaléna Čaprdová) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

 

2011/2012 (7. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Divadelný priestor a hudba – Katedra teórie a dejín umenia (Vysoká škola výtvarných umení)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 -Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
   Predmety pre doktorandov 2011/2012 (2. rok pedagogickej praxe):
 • Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy (Mgr. art. Aneta Mihályová) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia (Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

 

2010/2011 (6. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umeniaKatedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textuKatedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Divadelný priestor a hudbaKatedra teórie a dejín umenia (Vysoká škola výtvarných umení)
 • Svet opery I.-III.Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia I.-II. Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
   Predmety pre doktorandov 2010/2011 (1. rok pedagogickej praxe):
 • Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy (Mgr. art. Aneta Mihályová) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia (Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

 

2009/2010 (5. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery I.-III- Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia I. Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

 

2008/2009 (4. rok pedagogickej praxe)

 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery I.-II. Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

 

2007/2008 (3. rok pedagogickej praxe)

 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery I. Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

 

2006/2007 (2. rok pedagogickej praxe)

 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Bakalárska práca Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

 

2005/2006 (1. rok pedagogickej praxe)

 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)

 

 

Asistencia pri predmetoch počas internej ašpirantúry na Katedre teórie hudby HTF VŠMU (2005-2008)

2007/2008 (3. ročník doktorandského štúdia)

 • Operné štúdio (PhDr. Pavol Smolík)
 • Dejiny hudby III.-Klasicizmus (PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Dejiny hudby IV.-Hudba 19. storočia (PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)

 

2006/2007 (2. ročník doktorandského štúdia)

 • Dejiny hudby III.-Klasicizmus (PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Dejiny hudby IV.-Hudba 19. storočia (PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Hudobná literatúra (PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Estetika hudby (PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Seminár teórie hudobného umenia (PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)

 

2005/2006 (1. ročník doktorandského štúdia)

 • Dejiny hudby III.-Klasicizmus (PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Dejiny hudby IV.-Hudba 19. storočia (PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Dejiny opery (doc. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD.)