• Cieľom kurzu Svet opery je oboznámiť poslucháča s podstatnými fenoménmi, ktoré priamo či okrajovo súvisia s operou od jej počiatkov po koniec 18. storočia, voviesť ho od dejín opery a divadla, základov scénografie, základov hudobnej teórie a vokálnej problematiky. Získané poznatky pomôžu poslucháčovi, ktorý má záujem porozumieť opere, aby pochopil jej miesto vo vývoji európskej hudby a kultúry a našiel odpoveď na otázku, akým spôsobom jednotliví autori pracovali, prečo si zvolili tento spôsob a čo chceli svojím umením povedať. Základná príprava poslucháča na vlastnú konfrontáciu s operným dielom s porozumením jeho námetu, obsahu, forme a inscenačného výkladu.
   • Forma vyučovania: prednáška, videoprezentácia, audioprezentácia, diskusia, exkurzia
   • Presný časový harmonogram a témy prednášok na akademický rok dostanete v bulletine UTV.
   • Sylabus a literatúra k jednotlivým témam tu
   • Ak aj po prečítaní stále chcete študovať dejiny opery, prihláste sa

 

Náš operný krúžok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *