2009: Anton Zimermann: Andromeda a Perzeus (preklad a naštudovanie textu), hudobné naštudovanie Marián Lejava, Festivalový orchester Apollo, festival Dni starej hudby, 12. 6. 2009, koncertná sieň Dvorana VŠMU Bratislava; osoby a obsadenie: Andromeda – Adela Mojžišová, Perseus – Daniel Ratimorský, Kassiopea – Paulína Böhmerová, Kepheus – Roman Polačik, Veľkňaz – Pavol Gmuca.

CENTRUM STAREJ HUDBY SI VÁS DOVOĽUJE POZVAŤ NA JEDINEČNÝ ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU DNI STAREJ HUDBY

Dvorana HTF VŠMU /Zochova ul./
piatok 12. jún 2009 o 19:00

ANTON ZIMMERMANN: ANDROMÉDA A PERZEUS (koncertné uvedenie melodrámy)

Festivalový orchester Apollo, dirigent – Marián Lejava
naštudovanie textu a realizácia – Tomáš Surý
Andromeda – A. Mojžišová, Perseus – D. Ratimorský
Kasiopea – P. Böhmerová, Kefeus – R. Polačik, Veľkňaz – P. Gmuca

vstupné 6.00 EUR /zľavnené 4.00 EUR hodinu pred koncertom

Tlačová správa: Centrum starej hudby informuje, že v piatok – 12.6.2009 vo Dvorane HTF VŠMU na Zochovej ulici o 19,00 zaznie v novodobej slovenskej premiére jedinečné dielo Antona Zimmermanna: Androméda a Perzeus. Melodráma – jedného z najvýznamnejších osobností, ktoré formovali hudobné dejiny na území Slovenska, huslistu, hráča na klávesových nástrojoch a skladateľa – bola prvýkrát predvedená 23.4.1781 vo viedenskom Dvornom divadle. A. Zimmermann (1741 – 1841) krátko pred nedožitými 40. narodeninami pôsobil na významnom poste organistu v Dóme sv. Martina, napriek krátkemu veku jeho hudobný odkaz obsahuje 276 opusov (podľa tematického katalógu D.Múdrej).Významné zastúpenie v jeho tvorbe majú symfónie, koncerty a komorné kusy, príležitostne zamieňané s kompozíciami J.Haydna. Literárne spracovaný antický námet, tak obľúbený aj u sochárov či maliarov, je dielom rodáka z Pressburgu, známeho vynálezcu (šachová automat,“hovoriaci stroj“)a polyhistora Wolfganga Kempelena. Z mýtu si vyberá časti, ktoré boli v súlade s vtedajšími ideami osvietenectva. Dielo je zaujímavým dokumentom začiatkov experimentálneho hudobno-dramatického žánru, ktorým sa inšpiroval napr. W.A.Mozart.
– Melodrámu stvárnia Festivalový orchester Apollo pod vedením dirigenta Mariána Lejavu, Andromeda – Adela Mojžišová, Perzeus – Daniel Ratimorský, Kasiopea – Paulína Böhmerová, Kefeus – Roman Polačik, Veľkňaz – Pavol Gmuca, naštudovanie textu – Tomáš Surý.
– Koncert je záverečným podujatím medzinárodného festivalu DNI STAREJ HUDBY 2009.