image_pdfimage_print
  • Literatúra vo všeobecnosti:
  • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986
  • EISTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989
  • HRČKOVÁ, Naďa (edit.): Dejiny hudby VI. : Hudba 20. storočia 1+2. Bratislava : Ikar, 2005 + 2006
  • LEXMANN, Juraj: Teória liturgickej hudby. Bratislava, 2015
  • NOVÁČEK, Zdenko: Sprievodca hudbou 20. storočia. Bratislava : Obzor, 1969
  • ROSEN, Charles: Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005
  • VYSLOUŽIL, Jiří: Hudobníci 20. storočia. Bratislava : Opus, 1981
  • SKÚŠKA:
   - termíny skúšok: v “príhodnom čase” podľa osobnej dohody
   - podmienky ku skúške:
   1. absolvovanie prednášok zimného semestra (max. 2 absencie)
   2. absolvovanie priebežného hodnotenia
   3. účasť aspoň na jednej exkurzii počas akademického roka
   - priebeh a forma skúšky:
   1. ústna odpoveď z prebratých tém v trvaní 2 x 30´ (ak sú obsahom skúšky 2 témy)
   = Pri odpovedi sa od študenta požaduje preukázanie znalosti v problematike:
   - stanovením determinantov problematiky, základných znakov a princípov,
   - vokálnych, inscenačných a prípadne kompozičných špecifík a odchýlok,
   - poznaním konkrétnych autorov a signifikantných kompozícií, ktoré ten-ktorý vokálny druh, formu alebo javiskový typ reprezentujú.
   - Pri príkladoch z sólovej vokálnej literatúry sa študent musí zamerať na svoj vlastný hlasový odbor.
   - Študent si otázky žrebuje.

Sylabus na celé štúdium (štyri semestre):

 

Prvá téma = Oratórium ako hudobný druh a umelecké dielo

  • 1. Oratórium v 17. storočí: predstavenia pápežského Ríma: dobové kontexty, Emilio de Cavalieri: Rappresentazione di Anima e di Corpo (Rím 1600).
  • 1,5 Oratórium latino v 17. storočí: Carrisimi
   BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986, s. …
   CAVALIERI, Emilio de: predslov k dielo. In: Slovenská hudba (Antológia renesancia barok) 3-4/1994, s. 458-462.
  • 2. Oratórium volgare v 18. storočí: Antonio Caldara (Maddalena ai piedi di Cristo), talianske oratóriá G. F. Handela (Resurrezione)
 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986, s. …
 • PEČMAN, Rudolf: Händel. Praha : Supraphon, 1985
   • 3. Oratórium v 18. storočí: anglické oratóriá G. F. Handela (Saul, Messiah, Izrael v Egypte, Jephte)
    BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava : Opus, 1986
    PEČMAN, Rudolf: Händel. Praha : Supraphon, 1985
   • 4. Oratórium v 18. storočí: Joseph Haydn: Die sieben letzen Worte unseres Erlosers am Kreuze (1796)
    ROSEN, Charles: Klasicizmus. Bratislava : Hudobné centrum, 2005, s. 343-351.
   • 5. Oratórium v 18. storočí: Joseph Haydn: Die Schopfung (1798)
    ROSEN, Charles: Klasicizmus. Bratislava : Hudobné centrum, 2005, s. 343-351.
   • 6. Oratórium v 18. storočí: Joseph Haydn: Die Jahrzeiten (1801)
    ROSEN, Charles: Klasicizmus. Bratislava : Hudobné centrum, 2005, s. 343-351.
   • 7. Oratórium v 19. storočí: Ludwig van Beethoven: Christus am Olberg (1803/1811)
    LOCKWOOD, Lewis: Beethoven : Hudba a život. Brno : BBart, 2005, s. 279-283.
   • 8. Oratórium v 19. storočí: Felix Mendelssohn: Paulus (1836)
    BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava : Supraphon, 1970, s. 181-187
    EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989, s. 224-237.
   • 9. Oratórium v 19. storočí: Felix Mendelssohn: Elijah (1846)
    BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava : Supraphon, 1970, s. 181-187
    EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989, s. 224-237.
   • 10. Oratórium v 19. storočí: Robert Schumann: Das Paradies und die Peri (1843)
    BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava : Supraphon, 1970, s. 181-187
    EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989, s. 224-237.
    LISZT, Franz: Robert Schumann. In: Liszt o svých současnících : Z kroniky hudebního pokroku. Praha : Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1956. s. 119-185.
    LUX, Karl: Schumann. Bratislava : Opus, 1986, s. 118-125.
    SÝKORA, Václav Jan: Robert Schumann. Praha / Bratislava : Supraphon, 1967, s. 157-164
   • 11. Oratórium v 19. storočí: Robert Schumann: Scény z Goetheho Fausta
    BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava : Supraphon, 1970, s. 181-187
    EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989, s. 224-237.
    LISZT, Franz: Robert Schumann. In: Liszt o svých současnících : Z kroniky hudebního pokroku. Praha : Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1956. s. 119-185.
    LUX, Karl: Schumann. Bratislava : Opus, 1986, s. 118-125.
    SÝKORA, Václav Jan: Robert Schumann. Praha / Bratislava : Supraphon, 1967, s. 157-164
   • 12. Oratórium v 19. storočí: Robert Schumann: Púť ruže
    BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava : Supraphon, 1970, s. 181-187
    EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989, s. 224-237.
    LISZT, Franz: Robert Schumann. In: Liszt o svých současnících : Z kroniky hudebního pokroku. Praha : Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1956. s. 119-185.
    LUX, Karl: Schumann. Bratislava : Opus, 1986, s. 118-125.
    SÝKORA, Václav Jan: Robert Schumann. Praha / Bratislava : Supraphon, 1967, s. 157-164
   • 13. Oratórium v 19. storočí: Hector Berlioz: La damnation de Faust (1846)
    BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava : Supraphon, 1970, s. 181-187
    BERLIOZ, Hector: Paměti. Praha : Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1954
    BERLIOZ, Hector: Večery v orchestru. Praha : Supraphon, 1970
    EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989, s. 224-237.
   • 14. Oratórium v 19. storočí: Hector Berlioz: L´enfance du Christ (1854)
    BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava : Supraphon, 1970, s. 181-187
    BERLIOZ, Hector: Paměti. Praha : Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1954
    BERLIOZ, Hector: Večery v orchestru. Praha : Supraphon, 1970
    EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989, s. 224-237.
   • 15. Oratórium v 19. storočí: Franz Liszt: Christus (1873)
    BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava : Supraphon, 1970, s. 181-187
    EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989, s. 224-237.
    HRABUSSAY, Zoltán: Franz Liszt a jeho vzťah k Bratislave. Bratislava : máj, 1961
    POURTALES, Guy de: Život Franze Liszta. Praha/Bratislava : Supraphon, 1968
    SEARLE, Humphrey: Hudba F. Liszta. Bratislava : Štátne hudobné vydavateľstvo, 1961
   • 16. Franz Liszt: Die Legende von der heiligen Elisabeth (1890)
    BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava : Supraphon, 1970, s. 181-187
    EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989, s. 224-237.
    HRABUSSAY, Zoltán: Franz Liszt a jeho vzťah k Bratislave. Bratislava : máj, 1961
    POURTALES, Guy de: Život Franze Liszta. Praha/Bratislava : Supraphon, 1968
    SEARLE, Humphrey: Hudba F. Liszta. Bratislava : Štátne hudobné vydavateľstvo, 1961
   • 17. Oratórium v 19. storočí: Antonín Dvořák: Svatá Ludmila (1886)
    ŠOUREK, Otakar: Život a dílo Antonína Dvořáka č. 3. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956
   • 18. Oratórium v 19. storočí: Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln (1938)
   • 19. Scénické oratóriá 20. storočia: Igor Stravinskij: Oidipus rex + Arthur Honegger: Jeane d´Arc
   • 20. Oratóriá po roku 1945:  Grigory Frid: The Diary of Anne Frank + James Whitbourn: Annelies

Ďalšie oratóriá

 

Druhá téma = Kantáta ako hudobný druh a umelecké dielo

Literatúra k téma kantáta:

 • ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 2005
 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986
 • ROSEN, Charles: Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005
 • EISTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989
 • WOLFF, Christoph: Johann Sebastian Bach. Praha : Academie,

 

  • 1. Talianska svetská kantáta 17. a 18. storočia: definícia, znaky, autori a diela (Luigi Rossi, Giacomo Carissimi, Alessandro Stradella, Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Handel)
  • 2. Francúzska svetská kantáta 17. a 18. storočia: definícia, znaky, autori a diela (André Campra , Jean de Cambefort, Jean-Philippe Rameau, Michel Pignolet de Montéclair, Louis-Nicolas Clérambault)
  • 3. Talianska cirkevná kantáta 17. a 18. storočia: definícia, znaky, autori a diela (Vivaldi, Handel)
  • 4. Francúzska cirkevná kantáta 17. a 18. storočia:definícia, znaky, autori a diela (Marc-Antoine Charpentier, François Couperin, Jean-Philippe Rameau)
  • 5. Vianočný kantátový repertoár: Salve Regina, Magnificat, Gloria (Vivaldi, Handel, Bach)
  • 6. Veľkonočný vokálny repertoár
  • 7. Nemecká „chrámová“ kantáta v 17. a 18. storočí: definícia, znaky, autori a diela (Heinrich Schütz , Erdmann Neumeister, Dieterich Buxtehude, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach)
  • 8. Nemecká svetská kantáta v 18. storočí: definícia, znaky, autori a diela (Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadé Mozart)
  • 9. Anglický anthem: definícia, znaky, autori a diela (William Byrd, Henry Purcell)
  • 10. Stabat Mater ako liturgická forma a umelecké dielo:textové predloha Jacopona da Todi, štruktúra textu, zhudobneia pred rokom 1700. najvýznamnejšie zhupobnenia v 18. a 19. storočí a ich hlasové obsadenia.
   -Literatúra:
   - P: BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986
   - P: ROSEN, Charles: Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005
   - P: EISTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989
  • 11. Najznámejšie žalmy: Nisi Dominus (Handel, Vivaldi), Dixit Dominus (Vivaldi, Handel)
  • 12. Kantáta ako hudobný druh a umelecké dielo v 19. a 20. storočí: Hector Berlioz
  • 13. Kantáta ako hudobný druh a umelecké dielo v 19. a 20. storočí: Johannes Brahms
  • 14. Kantáta ako hudobný druh a umelecké dielo v 19. a 20. storočí: Robert Schumann
  • 15. Kantáta ako hudobný druh a umelecké dielo v 19. a 20. storočí: Antonín Dvořák
  • 16. Kantáta ako hudobný druh a umelecké dielo v 19. a 20. storočí: Vítězslav Novák, Leoš Janáček
  • 17. Kantáta ako hudobný druh a umelecké dielo v 19. a 20. storočí: Igor Stravinskij, Paul Hindemith, Béla Bartók, Sergej Sergejevič Prokofiev, Britten, Ligeti
  • 18. Kantáta ako hudobný druh a umelecké dielo v 19. a 20. storočí: Carl Orff

Tretia téma: Omša ako liturgická forma, hudobný druh a umelecké dielo

  • 1. Omša stredoveku a renesancie: Tornaiská omša, Barcelonská omša, Sorbonská omša, Omša Notre Dame)
  • 2. Omša 17. storočie:
  • 3. Omša v 18. storočí: Bach
  • 4. Omša v 18. storočí: Haydn, Salieri, Mozart, Zimermann atď.
  • 5. Omša v 19. storočí: Cherubini, Weber, Beethoven, Berlioz, Rossini, Liszt, Schubert, Gounod, Dvořák, Bella, Faure, Puccini
  • 6. Omša v 20. storočí: Janáček, Poulenc, Bernstein, Ramirez atď.
  • 7. Requiem a omša ako liturgická forma a umelecké dielo: Requiem v stredoveku (jednohlas, viachlas, Messe Notre Dame)
  • 8. Requiem a omša ako liturgická forma a umelecké dielo: Requiem v 16. a 17. storočí (Ockeghem, Févin, Campra, Charpantier)
  • 9. Requiem a omša ako liturgická forma a umelecké dielo: Requiem v 18. storočí (Gossec, Mozart)
  • 10. Requiem a omša ako liturgická forma a umelecké dielo:Berlioz,
  • 11. Requiem a omša ako liturgická forma a umelecké dielo:Donizetti
  • 12. Requiem a omša ako liturgická forma a umelecké dielo: Verdi
  • 13. Requiem a omša ako liturgická forma a umelecké dielo: Dvořák

 

 

Štvrtá téma: Sólové vokálne party v symfonickej hudbe

  • 1. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 19. storočia: Beethoven
  • 2. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 19. storočia: Mendelssohn
  • 3. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 19. storočia: Berlioz
  • 4. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 19. storočia: Liszt
  • 5. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 20. storočia: Mahler : č. 2
  • 6. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 20. storočia: Mahler č. 3
  • 7. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 20. storočia: Mahler č. č. 4
  • 8. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 20. storočia: Mahler č.  8
  • 9. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 20. storočia: Mahler: Das Lied von der Erde
  • 10. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 20. storočia: Šostakovič
  • 11. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 20. storočia: Górecki

 

Piate téma: Pieseň

  • 1. Sólová pieseň v 18. storočí
  • 2. Sólová pieseň v 19. storočí: nemecká Lied: Schubert
  • 3. Sólová pieseň v 19. storočí: nemecká Lied: Schumann
  • 4. Sólová pieseň v 19. storočí: nemecká Lied: Mahler
  • 5. Sólová pieseň v 19. storočí: nemecká Lied: Wolf
  • 6. Sólová pieseň v 19. storočí: ruské romance
  • 7. Sólová pieseň v 19. storočí: talianske piesne (Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, Tosti)
  • 8. Sólová pieseň v 20. storočí
  • 9. Sólová pieseň v 21. storočí

 

Šiesta téma: Ľudský hlas

 • Vokálne odbory a ich špecifiká, rozsah, vnútorné členenie na jednotlivé „fachy“, profilové postavy z opier a party z vokálnej koncertnej literatúry, najreprezentatívnejší interpreti 20. storočia.
  Literatúra:
  A: Hlasové odbory:
  CELLETTI, Rodolfo: Historie belcanta. Praha-Litomyšl : Paseka, 2000
  SADIE, Stanley (edit.): The New Grove Dictionary of Music and Musician. Heslá: Singing, Sopran, Mezzosopran, Tenor, Baritone, Bass. London 1980n.
  HARASCHIN, Stanisław – CHYŁYŃSKA, Teresa – SCHÄFFER, Bogusław: Sprievodca koncertami. Bratislava : Opus, 1983
  MARTINSSENOVÁ-LOHMANNOVÁ, Franziska: Vzdělaný pěvec : Pěvecký lexikon. Pardubice : Kora, 1994
 • B: Osobnosti spevu:
  BING, Rudolf: 5000 večerů v opeře. Praha : Supraphon, 1988
  BLAHYNKA, Miloslav (edit.): Pocta Jankovi Blahovi. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2001
  BONVICINI, Candido: Môj priateľ Pavarotti. Bratislava : Champagne Avantgarde, 1995
  DOMINGO, Plácido: Mých prvních čtyřicet let. Praha : Dita, 1995
  CARRERAS, José: Zpívat srdcem. Praha : RAdioservis, 1995
  EDWARDSOVÁ, Anne: Maria Callasová . Životopis opernej divy. Bratislava : Ikar, 2002
  Encyklopédia dramatických umení Slovenska
  GIGLI, Benjamimo: Môj život v speve. Bratislava : Supraphon, 1967
  HOLZKNECHT, Václav: Ema Destinová
  HONOLKA, Kurt: Slavné primadony. Praha/Bratislava : Supraphon, 1969
  HOZA, Štefan: Ja svoje srdce dám… Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989
  PAVAROTTIOVÁ, ADUA: Pavarotti : Život s Lucianem. Ostrava : Progress International, 1994
  POSPÍŠIL, Miloslav: Z operního Olympu. Praha : Brána, 2009
  RISHOI, Niel: Edita Gruberová . Portrét. Bratislava : Slovart/Hudobné centrum, 2005
  ŠAĽAPIN, Fiodor: Z môjho života. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1971
  ŠTILICHOVÁ, Danica: Peter Dvorský. Bratislava : Tatran, 1991
  TAMUSSINO, Ursula: Spomienky na Luciu Popp. Bratislava : Slovart, 2008
  URSÍNYOVÁ, Terézia: Volali ma Mimi : Mária Kišonová-Hubová. Bratislava : Divadelný ústav, 2001

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*
*
Website